Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có f ′ ( x ) = x ( x − 1 ) ( x + 2 ) 2 . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Cho hàm số y=f(x) có . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  1. 4

  2. 3

  3. 1

  4. 2

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f ′ ( x ) = 0 ⇔ x ( x − 1 ) ( x + 2 ) 2 = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 0 x = 1 x = − 2 ​ Nhận thấy x=0; x=1 là nghiệm đơn và x=-2 là nghiệm bội chẵn. Vậy hàm số có 2 điểm cực trị. ⇒ Chọn đáp án D

Nhận thấy x=0; x=1 là nghiệm đơn và x=-2 là nghiệm bội chẵn. Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.
 Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: x = 1 , x = e , y = 0 , y = 2 x ​ ln x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG