Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm : . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên (3;5)

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm :

begin mathsize 18px style y apostrophe equals x squared minus 3 x plus m squared plus 5 m plus 6 end style. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên (3;5)

  1. m element of left parenthesis negative infinity semicolon minus 3 right parenthesis space union space left parenthesis negative 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. m element of left parenthesis negative infinity semicolon minus 3 right square bracket space union space left square bracket negative 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. m element of open square brackets negative 3 semicolon minus 2 close square brackets

  4. V ớ i space m ọ i space m element of straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG