Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f' (x), biết rằng đồ thị của hàm số f'(x) nhu hình vẽ. Biết f(a)>0, hỏi đồ thị hàm số y=f(x) cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f' (x), biết rằng đồ thị của hàm số f'(x) nhu hình vẽ. Biết f(a)>0, hỏi đồ thị hàm số y=f(x) cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?

  1. 4

  2. 2

  3. 3

  4. 1

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Dựa vào đồ thị của hàm số f'(x) , ta có bảng biến thiên của hàm số y=f(x) như sau: Vì f(a)>0 nên ta xét các trường hợp sau: Nếu f(c)>0 thì toàn bộ đồ thị hàm số nằm ờ phía trên trục hoành, do đó đồ thị hàm số không cắt trục hoành. Nếu f(c)=0 thì đồ thị hàm số và trục hoành có một điểm chung duy nhất. + Nếu f(c)<0 thì đồ thị hàm số và trục hoành có hai điểm chung. Vậy đồ thị hàm số y=f(x) cắt trục hoành nhiều nhất tại hai điểm.

Chọn B

Dựa vào đồ thị của hàm số f'(x) , ta có bảng biến thiên của hàm số y=f(x) như sau:

Vì f(a)>0 nên ta xét các trường hợp sau:

Nếu f(c)>0 thì toàn bộ đồ thị hàm số nằm ờ phía trên trục hoành, do đó đồ thị hàm số không cắt trục hoành.

Nếu f(c)=0 thì đồ thị hàm số và trục hoành có một điểm chung duy nhất.

+ Nếu f(c)<0 thì đồ thị hàm số và trục hoành có hai điểm chung.

Vậy đồ thị hàm số y=f(x) cắt trục hoành nhiều nhất tại hai điểm.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để đường thẳng ( D m ​ ) : y = m x + 4 m − 12 tiếp xúc với Parabol ( P m ​ ) : y = x 2 + 5 m x − 9

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG