Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f (x) có đồi thiij hàm số như hình vẽ . Hỏi phương trình ∣ 2 f ( x ) − 3 ∣ = 5 có tất crabao nhiêu nghiệm thực ?

Cho hàm số y = f (x) có đồi thiij hàm số như hình vẽ . Hỏi phương trình  có tất crabao nhiêu nghiệm thực ?

  1. 5

  2. 6

  3. 4

  4. 2

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : ∣ 2 f ( x ) − 3 ∣ = 5 ⇔ [ 2 f ( x ) − 3 = 5 2 f ( x ) − 3 = − 5 ​ ] ⇔ [ f ( x ) = 4 ⇒ 2 N g hi e m f ( x ) = − 1 ⇒ 3 N g hi e m ​ ] Vậy phương trình đã cho có tất cả 5 nghiệm

 

Vậy phương trình đã cho có tất cả 5 nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Số phức liên hợp của số phức z = 2 − 5 i là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG