Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f(x)=m có 3 nghiệm phân biệt

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ:

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f(x)=m có 3 nghiệm phân biệt

  1. -2<m<1

  2. -2<m

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y = (fx ) và đường thẳng y=m

Chọn A

Số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y = (fx ) và đường thẳng y=m

6

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = − x 4 + 2 x 2 + 1 có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình − x 4 + 2 x 2 + 1 = m có bốn nghiệm thực phân biêt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG