Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình dưới: Số điểm cực trị của hàm số y=f( x 2 − 4 x + 1 )

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình dưới:

Số điểm cực trị của hàm số  y=f()

 

  1. 1

  2. 5

  3. 3

  4. 2

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số: y=g(x)=f( x 2 − 4 x + 1 ) y'=g'(x)=(2x-4)f'( x 2 − 4 x + 1 ) g'(x)=0 ⇔ [ 2 x − 4 = 0 f ′ ( x 2 − 4 x + 1 ) = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ 2 x − 4 = 0 x 2 − 4 x + 1 = − 1 x 2 − 4 x + 1 = 3 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 2 x 2 − 4 x + 2 = 0 x 2 − 4 x − 2 = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 2 x = 2 + 2 ​ x = 2 − 2 ​ x = 2 + 6 ​ x = 2 − 6 ​ ​ Suy ra g'(x) bị đổi dấu 5 lần, nên hàm số y=f'( x 2 − 4 x + 1 ) có 5 điểm cực trị.

Xét hàm số: y=g(x)=f()

y'=g'(x)=(2x-4)f'()

g'(x)=0

Suy ra g'(x) bị đổi dấu 5 lần, nên hàm số y=f'() có 5 điểm cực trị.

 

1

Câu hỏi tương tự

Một mi tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 150m, cạnh đáy dài 220 m. Hỏi diện tích xung quanh của kim tự thá...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG