Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực tiểu của hàm số là

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực tiểu của hàm số là

  1. - 2

  2. - 1

  3. 3

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu bằng - 2 tại điểm x = 3.

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu bằng - 2 tại điểm x = 3.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm điểm uốn và các khoảng lồi lõm của đồ thị: a) y = x 3 − 2 x 2 + x + 1 b) y = x 4 + 8 x 2 + 9

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG