Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên. Khẳng định đúng là:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên. Khẳng định đúng là: 

  1. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1

  2. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng 0

  3. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0

  4. Không tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của góc tạo bởi tiếp tuyến của đồ thi y = 3 4 x 3 ​ + 2 x 2 + ( 1 + 3 ​ ) x + 5 và trục hoành

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG