Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng: 

  1. 1

  2. 2

  3. 0

  4. 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 5 Gía trị cực đại của hàm số đã cho là f(2)=5

ĐÁP ÁN D. 5 

Gía trị cực đại của hàm số đã cho là f(2)=5

1

Câu hỏi tương tự

Một người dùng một cái ca hình bán cầu có bán kính là 3cm để múc nước đổ vào trong một thùng hình trụ chiều cao 3cm và bán kính đáy bằng 12cm . Hỏi người ấy sau bao nhiêu lần đố thì nước đầy thùng? ( ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG