Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị f ′ ( x ) là parabol như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số y =  có đồ thị  là parabol như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?


 

 1. Hàm số đồng biến trên .
   

 2. Hàm số đồng biến trên  và .
   

 3. Hàm số nghịch biến trên .
   

 4. Hàm số đồng biến trên .
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B.

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình ( 8 sin 3 x − m ) 3 = 162 sinx + 27 m có nghiệm thỏa mãn 0 < x < 3 π ​ ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG