Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 1 có đồ thị (C). Khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 5 là

Cho hàm số y =  có đồ thị (C). Khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 5 là 

  1. y = - 45x + 276

  2. y = -45x + 174

  3. y = 45x + 276

  4. y = 45x - 174

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Theo giả thiết ta có x 0 ​ = 5 ⇒ y 0 ​ = 51và y ' (5) = 45. Vậy phương trình tiếp tuyến là y = 45x - 174

Chọn D

Theo giả thiết ta có  = 5  = 51 và y ' (5) = 45. Vậy phương trình tiếp tuyến là y = 45x - 174

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) = x − 2 x + 1 ​ có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng y = 3 x ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG