Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 2 x + 1 ​ ,có đồ thị (C). Biết tiếp tuyến d của đồ thị (C) vuông góc với đường thẳng y = -3x + 2017. Hỏi hoành độ tiếp điểm của d và (C) bằng bao nhiêu ?

Cho hàm số y = ,có đồ thị (C). Biết tiếp tuyến d của đồ thị (C) vuông góc với đường thẳng y = -3x + 2017. Hỏi hoành độ tiếp điểm của d và (C) bằng bao nhiêu ?

  1. 1

  2. 4

  3. -4

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có y ′ = 2 x + 1 ​ 1 ​ . Gọi x 0 ​ là hoành độ tiếp điểm của d và (C) Theo yêu cầu bài toán, ta có y' ( x 0 ​ ) = 3 1 ​ ⇔ 2 x 0 ​ + 1 ​ 1 ​ = 3 1 ​ ⇔ 2 x 0 ​ +1 = 9 ⇔ x 0 ​ = 4

Chọn C

Ta có . Gọi  là hoành độ tiếp điểm của d và (C)

Theo yêu cầu bài toán, ta có y' () = 2 +1 = 9 = 4

2

Câu hỏi tương tự

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x 3 + 3 x − 2 tại điểm D có hoành độ bằng 2 có phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG