Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = - x 4 - 4x + 3. khẳng định đứng là:

Cho hàm số y = - x4 - 4x + 3. khẳng định đứng là:

  1. Hàm số có điểm cực đại là (-1;3)

  2. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là (-1;3)

  3. Hàm số có điểm cực tiểu là (-1;3)

  4. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là (-1;3)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 1 x 2 + 2 x + 2 ​ . Gọi A là điểm trên đồ thị có hoành độ là a. Viết pt tiếp tuyến t a của đồ thị hàm số tại điểm A

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG