Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số xác định và liên tục trên khoảng có và khi và chỉ khi . Mệnh đề nào dưới đây sai ?

 Cho hàm số  xác định và liên tục trên khoảng  có  và  khi và chỉ khi . Mệnh đề nào dưới đây sai ?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  3. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Do đó, là hàm hằng trên khoảng . Vậy hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng và .

Ta có

Do đó,  là hàm hằng trên khoảng .

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  và .

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG