Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định và liên tục trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) có bảng biến thiên như hình sau: Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Cho hàm số  xác định và liên tục trên khoảng  có bảng biến thiên như hình sau: 

Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

  1. Hàm số nghịch biến trên khoảng  

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng  

  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng   

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng  

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) , suy ra hàm số cũng đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; − 2 )

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng , suy ra hàm số cũng đồng biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG