Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định và liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm của phương trình f ( x ) − 3 = 0 là

Cho hàm số  xác định và liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm của phương trình  là

  1. 3

  2. 0

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( x ) − 3 = 0 . Đây là phương trình hoành độ giao điểm giữa đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y = 3 . Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng y = 3 và đồ thị hàm số y = f ( x ) có đúng 1 điểm chung. Ta chọn C.

Ta có . Đây là phương trình hoành độ giao điểm giữa đồ thị hàm số  và đường thẳng .
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng  và đồ thị hàm số  có đúng 1 điểm chung. Ta chọn
C. 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = f ( x ) = 1 − x x 2 − 3 x + 3 ​ . Khi d tiếp xúc với (C) hãy xác định các tiếp điểm.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG