Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) xác định và liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của mđể phương trình 2. f ( 3 − 3 − 9 x 2 + 30 x − 21 ​ ) = m − 2019 có nghiệm.

Cho hàm số  xác định và liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình  có nghiệm.

 

  1. 15

  2. 14

  3. 10

  4. 13

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x ∈ [ 1 ; 3 7 ​ ] . Xét phương trình: 2. f ( 3 − 3 − 9 x 2 + 30 x − 21 ​ ) = m − 2019 ( 1 ) . Ta có : Đặt: Khi đó, phương trình (1)trở thành: Phương trình (1)có nghiệm x ∈ [ 1 ; 3 7 ​ ] ⇔ phương trình (2)có nghiệm t ∈ [ − 3 ; 3 ] . Dựa vào đồ thị của hàm số y = f ( x ) , phương trình (2)có nghiệm t ∈ [ − 3 ; 3 ] khi và chỉ khi: Do m ∈ Z ⇒ m ∈ { 2009 ; 2010 ; ... ; 2021 } . Vậy số giá trị nguyên của mlà: 2021 − 2009 + 1 = 13 .

Điều kiện: .

Xét phương trình: .

Ta có :

Đặt:

Khi đó, phương trình (1) trở thành:

Phương trình (1) có nghiệm  phương trình (2) có nghiệm .

Dựa vào đồ thị của hàm số , phương trình (2) có nghiệm  khi và chỉ khi:

Do .

Vậy số giá trị nguyên của m là: .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG