Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau Khiđó số cực trị của hàm số y = f ( x ) là

Cho hàm số xác định trên và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Khi đó số cực trị của hàm số   là

  1. 4

  2. 1

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng xét dấu ta thấy số điểm cực trị của hàm số y = f ( x ) là 3.

Từ bảng xét dấu ta thấy số điểm cực trị của hàm số là 3.

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG