Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) xác định trên R thỏa mãn f ′ ( x ) = e x + e − x − 2 ​ , f ( 0 ) = 5 và f ( ln 4 1 ​ ) = 0 . Giá trị của biểu thức S = f ( − ln 6 ) + f ( ln 4 ) bằng

Cho hàm số xác định trên thỏa mãn  và . Giá trị của biểu thức  bằng 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Một oto dự định đi từ A đến B trong thời gian nhất định nếu xe chạy với vận tốc 25km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG