Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên tập R \ { 0 } và có bảng biến thiên như hình vẽ. Phương trình 3 ∣ f ( x ) ∣ − 10 = 0 có bao nhiêu nghiệm?

Cho hàm số  xác định trên tập  và có bảng biến thiên như hình vẽ.

Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?
 

  1. 1

  2. 3

  3. 2

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ∈ ( − 25 ; 25 ) để hàm số y = x 3 − 3 x 2 − m x + 2 đồng biến trên khoảng ( − 4 ; 4 ) ?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG