Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) xác định trên tập số thực R và có đồ thị f ′ ( x ) như hình sau Đặt g ( x ) = f ( x ) − x , hàm số g ( x ) nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số xác định trên tập số thực R và có đồ thị  như hình sau

Đặt , hàm số nghịch biến trên khoảng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có g ′ ( x ) = f ′ ( x ) − 1 Dựa vào đồ thị đã cho ta thấy ∀ x ∈ ( − 1 ; 2 ) t h ı ˋ f ′ ( x ) < 1 ⇔ g ′ ( x ) < 0 v a ˋ g ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 1 nên hàm số y = g ( x ) nghịch biến trên ( − 1 ; 2 )

Đáp án B

Ta có 

Dựa vào đồ thị đã cho ta thấy


nên hàm số  nghịch biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 2 và công sai d = 5 .Giá trị của u 4 ​ bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG