Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên Rvà có đồ thị như hình bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình: f ( 4 − 2 sin 2 2 x ) = m có nghiệm

Cho hàm số xác định trên R và có đồ thị như hình bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình: có nghiệm

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 5

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Đặt t = 4 − 2 sin 2 2 x ⇒ t ∈ [ 2 ; 4 ] Do đó phương trình f ( 4 − 2 sin 2 2 x ) = m có nghiệm ⇔ phương trình f ( t ) = m có nghiệm trên đoạn [ 2 ; 4 ] Dựa vào đồ thị đã cho ta thấy: phương trình f ( t ) = m có nghiệm t với t ∈ [ 2 ; 4 ] ⇔ 1 ≤ m ≤ 5 . Vậy m ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }

Đáp án D

Đặt 

Do đó phương trình  có nghiệm  phương trình  có nghiệm trên đoạn 
Dựa vào đồ thị đã cho ta thấy: phương trình  có nghiệm t với . Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đạt cực đại tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG