Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.

Cho hàm số  xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.
Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.
 

 1. Đồ thị có đúng 1 tiệm cận ngang
   

 2. Đồ thị có đúng 2 tiệm cận ngang.
   

 3. Đồ thị có đúng 1 tiệm cận đứng
   

 4. Đồ thị không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.
   

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Phương pháp: +) Đường thẳng x = a được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số y = f ( x ) = h ( x ) g ( x ) ​ ⇔ x → a lim ​ f ( x ) = ∞ +) Đường thẳng y = b được gọi là TCN của đồ thị hàm số y = f ( x ) ⇔ x → + ∞ lim ​ f ( x ) = b Cách giải Dựa vào BBT ta thấy x → 0 + lim ​ f ( x ) = − ∞ ⇒ x = 0 là TCĐ của đồ thị hàm số

Đáp án C

Phương pháp:
+) Đường thẳng  được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số 
+) Đường thẳng  được gọi là TCN của đồ thị hàm số 

Cách giải

Dựa vào BBT ta thấy  là TCĐ của đồ thị hàm số 

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của 1 trong 4 hàm số dưới đây, đó là hàm số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG