Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R \ { − 1 } , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau: Hỏi đồ thị hàm số có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

Cho hàm số  xác định trên liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau:

Hỏi đồ thị hàm số có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

 

  1. 1.

  2. 0.

  3. 3.

  4. 2.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: x → + ∞ lim ​ y = − 1 , x → − ∞ lim ​ y = 2 suy ra đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang y = − 1 , y = 2. x → ( − 1 ) + lim ​ y = − ∞ suy ra đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng x = − 1. Vậy đồ thị hàm số có tất cả 3 đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang.

Chọn C

Ta có:

 suy ra đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang 

 suy ra đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng 

Vậy đồ thị hàm số có tất cả 3 đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG