Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R , liên tục trên R và có bảng biến thiên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?

Cho hàm số xác định trên , liên tục trên và có bảng biến thiên.

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
 

 1.  Hàm số có giá trị cực tiểu bằng .
   

 2. Hàm số có đúng một cực trị.
   

 3. Hàm số đạt cực đại tại và cực tiểu tại
   

 4. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta thấy qua x = 0 thì y'không đổi dấu nên hàm số đã cho không đạt cực đại tại x = 0 suy ra đáp án C sai.

Từ bảng biến thiên ta thấy qua 0 thì y' không đổi dấu nên hàm số đã cho không đạt cực đại tại 0 suy
ra đáp án C sai.

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG