Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R \ { 1 } , liên tục trên mỗi khoảng và có bảng biến thiên như hình vẽ Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f ( x ) = m có ba nghiệm thực phân biệt

Cho hàm số  xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng và có bảng biến thiên như hình vẽ

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình f ( x ) = m có ba nghiệm thực phân biệt khi m ∈ ( − 2 ​ ; − 1 )

Chọn B

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt khi  

1

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 2 2 x − 6 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG