Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số xác định trên . Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số, giá trị của m nằm trong khoảng nào sau đây?

Cho hàm số y equals x plus fraction numerator 1 over denominator x minus 1 end fraction xác định trên left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số, giá trị của m nằm trong khoảng nào sau đây?

  1.       

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

, , Dấu "=" xảy ra khi , Vậy .

, ,    

Dấu "="  xảy ra khi   ,    

Vậy m equals stack m i n space y equals 3 with left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis below

 

 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? A. là tam thức bậc hai. B. là tam thức bậc hai. C. là tam thức bậc hai. D. là tam thức bậc hai.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG