Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R \ { 0 } có bảng biến thiên như hình vẽ Số nghiệm của phương trình 3 f ( x ) − 1 = 0 là

Cho hàm số  xác định trên  có bảng biến thiên như hình vẽ

Số nghiệm của phương trình  là

  1. 0

  2. 3

  3. 2

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Số nghiệm của phương trình 3 f ( x ) − 1 = 0 ⇔ f ( x ) = 3 1 ​ bằng số giao điểm của đồ thị ( C ) : y = f ( x ) và đường thẳng △ : y = 3 1 ​ Từ bảng biến thiên ta có đồ thị ( C ) : y = f ( x ) cắt đườn thẳng △ : y = 3 1 ​ tại 3 điểm nên phương trình đã cho có 3 nghiệm

Chọn B

Số nghiệm của phương trình  bằng số giao điểm của đồ thị  và đường thẳng 

Từ bảng biến thiên ta có đồ thị  cắt đườn thẳng  tại 3 điểm nên phương trình đã cho có 3 nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dẩu của đạo hàm như sau Hám số y = 3 f ( x + 2 ) − 2 x 3 − 2 3 ​ x 2 + 3 x + 2019 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG