Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số: y = x + 1 x 2 + ( m + 2 ) x + 3 m + 2 ​ . Xác định m để hàm số có cực đại, cực tiểu.

Cho hàm số: . Xác định m để hàm số có cực đại, cực tiểu.

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ′ ( x ) = ( x + 1 ) 2 x 2 + 2 x − 2 m ​ f có cực đại và cực tiểu ⇔ △ ′ >⇔ 1 + 2 m > 0 ⇔ m > − 2 1 ​

Ta có: 

f có cực đại và cực tiểu 

1

Câu hỏi tương tự

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C ) : y = x 3 − 3 x + 1 tại giao điểm của (C) với trục tung

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG