Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số xác định, liên tục và nghịch biến trên khoảng . Mệnh đề nào dưới đây là sai ?

Cho hàm số  xác định, liên tục và nghịch biến trên khoảng . Mệnh đề nào dưới đây là sai ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì nghịch biến trên khoảng nên khi tăng thì giảm.

 nghịch biến trên khoảng  nên khi  tăng thì  giảm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG