Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số xác định, liên tục và có đạo hàm trên đoạn . Xét các khẳng định sau: 1. Hàm số f(x) đồng biến trên thì 2. Giả sử suy ra hàm số nghịch biến trên 3. Giả sử phương trình có nghiệm là x = 0 khi đó nếu hàm số đồng biến trên thì hàm số f(x) nghịch biến trên . 4. Nếu thì hàm số đồng biến trên Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis xác định, liên tục và có đạo hàm trên đoạnopen square brackets a semicolon b close square brackets . Xét các khẳng định sau:

1. Hàm số f(x) đồng biến trên open parentheses a semicolon b close parenthesesthìf to the power of apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater than 0 comma space for all x element of left parenthesis a semicolon b right parenthesis  

2. Giả sử f left parenthesis a right parenthesis greater than f left parenthesis c right parenthesis greater than f left parenthesis b right parenthesis comma space for all c element of left parenthesis a comma b right parenthesis suy ra hàm số nghịch biến trên left parenthesis a semicolon b right parenthesis

3. Giả sử phương trình f to the power of apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 có nghiệm là x = 0  khi đó nếu hàm số f left parenthesis x right parenthesis  đồng biến trên left parenthesis m comma b right parenthesis thì hàm số f(x) nghịch biến trên left parenthesis a comma m right parenthesis .
4. Nếu f to the power of apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater or equal than 0 comma for all x element of left parenthesis a comma b right parenthesis thì hàm số đồng biến trên left parenthesis a comma b right parenthesis

Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- 1 sai chỉ suy ra được - 2 sai với mọi thuộc thì hàm số mới nghịch biến trên - 3 sai nếu x = m là nghiệm kép thì nếu hàm số f(x) đồng biến trên (m, b) thì hàm số f(x) đồng biến trên (a,m) . - 4 sai vì f(x) có thể là hàm hằng, câu chính xác là: Nếu và phương trình có hữu hạn nghiễm thì hàm số đồng biến trên .

- 1 sai chỉ suy ra được f to the power of apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater or equal than 0 space for all x element of left parenthesis a semicolon b right parenthesis  
- 2 sai f left parenthesis x subscript 1 right parenthesis less than f left parenthesis x subscript 2 right parenthesis với mọi x subscript 1 greater than x subscript 2 thuộc left parenthesis a semicolon b right parenthesis  thì hàm số mới nghịch biến trên left parenthesis a semicolon b right parenthesis 
- 3 sai nếu x = m  là nghiệm kép thì nếu hàm số f(x)  đồng biến trên (m, b)  thì hàm số f(x) đồng biến trên (a,m) .
- 4 sai vì f(x) có thể là hàm hằng, câu chính xác là: Nếu f to the power of apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater or equal than 0 space for all x element of left parenthesis a comma b right parenthesis và phương trình f to the power of apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 có hữu hạn nghiễm thì hàm số đồng biến trên left parenthesis a semicolon b right parenthesis.

1

Câu hỏi tương tự

Từ đồ thị y = x + 2 x 2 + 3 x + 3 ​ , biện luận theo a số nghiệm của phương trình: x 2 + ( 3 − a ) x + 3 − 2 a = 0 ( 1 ) và so sánh các nghiệm đó với số -3 và -1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG