Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục trên mỗi nửa khoảng ( − ∞ ; − 2 ] và [ 2 ; + ∞ ) và có bảng biến thiên như hình dưới đây Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f ( x ) = m có 2 nghiệm phân biệt

Cho hàm số  xác định, liên tục trên mỗi nửa khoảng  và  và có bảng biến thiên như hình dưới đây

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên phương trình f ( x ) = m có hai nghiệm phân biệt [ m ≥ 2 4 7 ​ < m ≤ 2 ​ Vậy m ∈ ( 4 7 ​ ; 2 ] ∪ [ 22 ; + ∞ ) thì phương trình f ( x ) = m có hai nghiệm phân biệt

Dựa vào bảng biến thiên phương trình  có hai nghiệm phân biệt 

Vậy  thì phương trình  có hai nghiệm phân biệt

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x 3 + 6 x 2 − m 2 x (m là tham số). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG