Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis xác định, liên tục trên straight real numbers và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

  1. Hàm số có ba cực trị.

  2. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 9 over 20 và giá trị nhỏ nhất bằng  3 over 5

  3. Hàm số đồng biến trên khoảng left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis

  4. Hàm số đạt cực đại tại x =  2 và đạt cực tiểu tại x = 1

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A sai vì y’ đổi dấu lần 2 khi x qua và nên hàm số đã cho có hai cực trị. Đap án B sai vì tập giá trị của hàm số đã cho là nên hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Đáp án C đúng vì và Đáp án D sai vì hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và đạt cực đại tại x = 1

Đáp án A sai vì y’ đổi dấu lần 2 khi x qua x subscript 0 equals 1x subscript 0 equals 2 nên hàm số đã cho có hai cực trị.
Đap án B sai vì tập giá trị của hàm số đã cho làleft parenthesis negative infinity semicolon plus infinity right parenthesisnên hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Đáp án C đúng vì y apostrophe greater or equal than 0 comma space for all x element of left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis và y apostrophe equals 0 left right double arrow x equals negative 1

Đáp án D sai vì hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và đạt cực đại tại

x = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'có thể tích bằng a 3 và AB = a.Gọi E, Flần lượt là trung điểm của các cạnh AA' và BB'. Nếu tam giác CEF vuông cân tại F thì khoảng cách từ điểm B đến mặt ...

32

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG