Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác đinh và liên tục trên [ 1 ; e ] thỏa mãn x f ′ ( x ) = x [ f ( x ) ] 2 + 3 f ( x ) + x 4 ​ và f ( 1 ) = − 3 . Tính f ( e )

Cho hàm số  xác đinh và liên tục trên  thỏa mãn  và . Tính 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG