Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 2 x + 3 x + 2 ​ ( 1 ) . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành , trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O

Cho hàm số  . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành , trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O

  1. y = -x  - 2

  2. y = -x

  3. y = -x + 2

  4. y = -x + 1

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Phương pháp trắc nghiệm Tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O nên ta có OA = OB ⇒ n = 1 a c x 0 2 ​ + 2 b c x 0 ​ + b d  = 0 ⇒ 2 x 0 2 ​ + 8 x 0 ​ + 6  = 0 ⇔ x 0 ​  = − 1 ; x 0 ​  = − 3 c x 0 ​ + d = ± n ∣ a d − b c ∣ ​ ⇒ 2 x 0 ​ + 3 = ± 1 ∣ − 1 ∣ ​ ⇔ [ x 0 ​ = − 1 ( L ) x 0 ​ = − 2 ( N ) ​ Với x 0 ​ = − 2 ; y 0 ​ = 0 ⇒ △ : y − 2 = − ( x + 2 ) ⇔ y = − x − 2 ( nhận )

Chọn A

Phương pháp trắc nghiệm 

  • Tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O nên ta có OA = OB n = 1

  • Với  ( nhận )

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ ( c  = 0 , x  = − c d ​ ) có đồ thị (C). Gọi △ là phương trình tiếp tuyến tại M ∈ (C) và I là giao điểm 2 đường tiệm cận Ta luôn có : Nếu △ ⊥ IM thì chỉ tông tại ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG