Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = − x 3 + 2 x 2 − 11 x + sin x và u, v là hai số thỏa mãn u<v. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Cho hàm số  và u, v là hai số thỏa mãn u<v. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

  1. Cả ba đáp án đều sai

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn D

Hướng dẫn giải Chọn D 

 

3

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho vectơ a hợp với O x g o ˊ c 6 0 o , hợp với O z g o ˊ c 6 0 o . Tính góc hợp bởi a v a ˋ O y ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG