Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 2 m m x + 1 ​ với tham số m  = 0 .Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng có phương trình nào dưới đây ?

Cho hàm số  với tham số .Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng có phương trình nào dưới đây ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số y = x − 2 m m x + 1 ​ có tiệm cận đứng x=2m; tiệm cận ngang y=m ⇒ Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là I ( 2 m ; m ) . ⇒ x = 2 y ⇒ x − 2 y = 0

Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng x=2m ; tiệm cận ngang y=m  Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG