Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số với . Mệnh đề nào sau đây SAI ?

Cho hàm số y equals a to the power of x với 0 less than a not identical to 1 . Mệnh đề nào sau đây SAI?
 

 1. Đồ thị hàm số y equals a to the power of x và đồ thị hàm số y equals log subscript a x đối xứng nhau qua đường thẳng y=x .
   

 2. Hàm số y equals a to the power of x có tập xác định là straight real numbers và tập giá trị là open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses .
   

 3. Hàm số y equals a to the power of x đồng biến trên tập xác định của nó khi a greater than 1.
   

 4. Đồ thị hàm số y equals a to the power of x có tiệm cận đứng là trục tung.
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số , với có tiệm cận ngang là trục hoành và không có tiệm cận đứng. Chọn D.

Đồ thị hàm số y equals a to the power of xvới 0 less than a not equal to 1 có tiệm cận ngang là trục hoành và không có tiệm cận đứng.

rightwards arrowChọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG