Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số với m là tham số thực.Giá trị của m để góc giữa 2 đường tiệm cận của (C) là với sin là:

Cho hàm số y equals fraction numerator m x squared plus open parentheses 3 m squared minus 2 close parentheses x minus 2 over denominator x plus 3 m end fraction text  (C)  end textvới m là tham số thực. Giá trị của m để góc giữa 2 đường tiệm cận của (C) là alpha với sin alpha equals 1 half là:
 

  1. m equals fraction numerator plus-or-minus 1 over denominator 2 end fraction

  2. m equals plus-or-minus square root of 3

  3. m equals 0

  4. m not equal to 1 third

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các tiệm cận đứngvà ngang của đồ thịhàm số sau: y = 2 − 3 x 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG