Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + m x − 1 với m là tham số thực. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số đạt cực trị tại hai điểm x x 1 ​ , x 2 ​ thỏa x 1 2 ​ + x 2 2 ​ = 6

Cho hàm số  với m là tham số thực. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số đạt cực trị tại hai điểm x thỏa 

  1. 1

  2. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: D = R Ta có: y ′ = 3 x 2 − 6 x + m Hàm số đã cho có cực trị ⇔ y ′ = 0 có hai nghiệm phân biệt Hay: △ ′ = 9 − 3 m > 0 ⇔ m < 3 ( 1 ) Khi đó y ′ = 0 có hai nghiệm x 1 ​ ; x 2 ​ thỏa mãn: { x 1 ​ + x 2 ​ = 2 x 1 ​ . x 2 ​ = 3 m ​ ​ Theo bài ra: x 1 2 ​ + x 2 2 ​ = 6 ⇔ ( x 1 ​ + x 2 ​ ) 2 − 2 x 1 ​ x 2 ​ = 6 ⇔ 2 2 − 3 2 m ​ = 6 ⇔ m = − 3 (thỏa mãn (1)) Vậy với m = − 3 thỏa mãn yêu cầu bài toán

Tập xác định: 

Ta có: 

Hàm số đã cho có cực trị  có hai nghiệm phân biệt

Hay: 

Khi đó  có hai nghiệm  thỏa mãn: 

Theo bài ra: 

 (thỏa mãn (1))

Vậy với  thỏa mãn yêu cầu bài toán

1

Câu hỏi tương tự

Số điểm cực trị có thể có của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG