Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = − x 3 − m x 2 + ( 4 m + 9 ) x + 5 , với m là tham số.Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến R

Cho hàm số , với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến 
 

  1. 6

  2. 4

  3. 7

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = − 3 x 2 − 2 m x + 4 m + 9 Để hàm số đã cho nghịch biến trên R thì y ′ ≥ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ − 3 x 2 − 2 m x + 4 m + 9 ≤ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ △ ′ ≤ 0 ⇔ m 2 + 3 ( 4 m + 9 ) ≤ 0 ⇔ − 9 ≤ m ≤ − 3 Vì m ∈ Z nên m ∈ { − 9 ; − 8 ; ... ; − 3 } Vậy có 7 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán

Ta có 

Để hàm số đã cho nghịch biến trên  thì 

Vì  nên 

Vậy có 7 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán

1

Câu hỏi tương tự

Giảiphương trình sau: e s i n ( x − 4 π ​ ) = tan x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG