Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số với là tham số thực. Với giá trị nào của tham số thì thỏa mãn ?

Cho hàm số  với  là tham số thực. Với giá trị nào của tham số  thì thỏa mãn ?

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho là hàm phân thức bậc nhất nên hàm số sẽ đồng biến hoặc nghịch biến trên .

Hàm số đã cho là hàm phân thức bậc nhất nên hàm số sẽ đồng biến hoặc nghịch biến trên .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG