Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = 4 1 ​ x 4 − m x 3 + 2 3 ​ ( m 2 − 1 ) x 2 + ( 1 − m 2 ) x + 2019 với m là tham số thực. Biết rằng hàm số y = f ( ∣ x ∣ ) có số điểm cực trị lớn hơn 5 khi a < m 2 < b + 2 c ​ ( a , b , c ∈ R ) . Giá trị T = a + b + c bằng

Cho hàm số với là tham số thực. Biết rằng hàm số có số điểm cực trị lớn hơn 5 khi .  Giá trị bằng
 

  1. 8

  2. 6

  3. 7

  4. 5

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Từ f ( x ) là hàm bâc 4 có nhiều nhất 3 cực trị, mà y = f ( ∣ x ∣ ) có nhiều hơn 5 cực trị suy ra hàm số y = f ( ∣ x ∣ ) có đúng 6 cực trị. Từ đó f ( x ) có 3 cực trị đều có hoành độ dương, hay:phương trình f ′ ( x ) = g ( x ) = 0 có ba nghiệm dương phân biệt. Lại có g ( x ) là hàm bậc 3 cắt O x tại ba điểm có hoành độ dương, suy ra g ′ ( x ) = 0 có hai nghiệm dương và g C Đ ​ . g CT ​ < 0 , g ( 0 ) < 0

Đáp án A

Từ là hàm bâc 4 có nhiều nhất 3 cực trị, mà có nhiều hơn 5 cực trị suy ra hàm số
có đúng 6 cực trị. Từ đó có 3 cực trị đều có hoành độ dương, hay:phương trình
có ba nghiệm dương phân biệt. Lại có là hàm bậc 3 cắt tại ba điểm có hoành độ
dương, suy ra có hai nghiệm dương và

1

Câu hỏi tương tự

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG