Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số , với là hai số thực dương khác , lần lượt có đồ thị là như hình vẽ, mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số ,  với  là hai số thực dương khác , lần lượt có đồ thị là  như hình vẽ, mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy hàm số có đồ thị đồng biến nên , hàm số có đồ thị nghịch biến nên . Vậy .

Ta thấy hàm số có đồ thị  đồng biến nên , hàm số có đồ thị  nghịch biến nên . Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho bất phương trình nghiệm đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG