Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + m 2 x − m ​ . Với giá trị nào của mthì hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số cùng với hai trục tọa độ tạo thành hình vuông

Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số cùng với hai trục tọa độ tạo thành hình vuông

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với m  = 0 thì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng d 1 ​ : x = − m và tiệm cận ngang d 2 ​ : y = 2 Để hai đường tiệm cận cùng với 2 trục tọa độ tạo thành hình vuông thì tam giác OAB vuông cân tại O

Với  thì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

Để hai đường tiệm cận cùng với 2 trục tọa độ tạo thành hình vuông thì tam giác OAB vuông cân tại O

3

Câu hỏi tương tự

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000đồngtheo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG