Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Với giá trị nào của thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang và đi qua điểm ?

Cho hàm số  . Với giá trị nào của  thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  và đi qua điểm ?

  1.  

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang thì cần Khi đó Mặc khác, đồ thị hàm số đi qua điểm nên ta có:

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  thì cần  

Khi đó

Mặc khác, đồ thị hàm số đi qua điểm  nên ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị . Với giá trị nào của tham số thì đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của đồ thị cùng với hai trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật có diện tích bằng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG