Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R:

Cho hàm số y equals x cubed over 3 minus fraction numerator m x squared over denominator 2 end fraction minus 2 x plus 1 text  .  end text. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R:

 

  1. m = 1

  2. m = 0

  3. Đáp án khác

  4. m = 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm chuyển động theo quy luật s = − t 3 + 6 t 2 + 17 t , với t(giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s ( mét )là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó....

29

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG