Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số và hai số thực thuộc khoảng sao cho . Tính .

Cho hàm số begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals 1 half log subscript 2 open parentheses fraction numerator 2 x over denominator 1 minus x end fraction close parentheses end style và hai số thực begin mathsize 18px style m comma space n end style thuộc khoảng begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses end style sao cho begin mathsize 18px style m plus n equals 1 end style. Tính begin mathsize 18px style f left parenthesis m right parenthesis plus f left parenthesis n right parenthesis end style.

  1. 2

  2. 0

  3. 1

  4. begin mathsize 18px style 1 half end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1. Trắc nghiệm (dùng phương pháp đặc biệt hóa). Chọn khi đó . Vậy . Cách 2. Tự luận Do . Khi đó

Cách 1. Trắc nghiệm (dùng phương pháp đặc biệt hóa).

Chọn begin mathsize 18px style m equals n equals 1 half end style  khi đó begin mathsize 18px style f open parentheses 1 half close parentheses equals 1 half end style .

Vậy begin mathsize 18px style f left parenthesis m right parenthesis plus f left parenthesis n right parenthesis equals 2 f open parentheses 1 half close parentheses equals 1 end style .

Cách 2. Tự luận

Do begin mathsize 18px style m plus n equals 1 end stylebegin mathsize 18px style rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 minus m equals n end cell row cell 1 minus n equals m end cell end table close end style .

Khi đó begin mathsize 18px style f left parenthesis m right parenthesis plus f left parenthesis n right parenthesis equals 1 half log subscript 2 open parentheses fraction numerator 2 m over denominator 1 minus m end fraction close parentheses plus 1 half log subscript 2 open parentheses fraction numerator 2 n over denominator 1 minus n end fraction close parentheses end style

begin mathsize 18px style equals 1 half log subscript 2 open parentheses fraction numerator 2 m over denominator n end fraction. fraction numerator 2 n over denominator m end fraction close parentheses equals 1 half log subscript 2 4 equals 1 end style

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của lo g a 1 ​ ​ 3 a 7 ​ (với a>0,a≠1 )bằng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG