Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số và hai số thực m,nthuộc khoảng sao cho m+n=1. Tính .

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals 1 half log subscript 2 open parentheses fraction numerator 2 x over denominator 1 minus x end fraction close parentheses và hai số thực m,n thuộc khoảng open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses sao cho m+n=1. Tính f left parenthesis m right parenthesis plus f left parenthesis n right parenthesis .
 

  1. 2

  2. 0

  3. 1

  4. 1 half

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1. Trắc nghiệm (dùng phương pháp đặc biệt hóa). Chọn khi đó . Vậy . Cách 2. Tự luận Do: . Khi đó :

Cách 1. Trắc nghiệm (dùng phương pháp đặc biệt hóa).

Chọn m equals n equals 1 half  khi đó f open parentheses 1 half close parentheses equals 1 half .

Vậy f left parenthesis m right parenthesis plus f left parenthesis n right parenthesis equals 2 f open parentheses 1 half close parentheses equals 1 .

Cách 2. Tự luận

Do: m plus n equals 1 rightwards double arrowopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 minus m equals n end cell row cell 1 minus n equals m end cell end table close .

Khi đó :

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số và có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đường thẳng cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ . Biết rằng , giá trị của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG