Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 1 + cos x 1 − cos x ​ và các mệnh đề:

Cho hàm số  và các mệnh đề: 

  1. Hàm số có tập xác định D = R\(2k+1)

  2. Tập giá trị của hàm số là R

  3. Là hàm số tuần hoàn , chu kì là 2

  4. Là một hàm số chẵn 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.Tập giá trị của hàm số là R

ĐÁP ÁN B. Tập giá trị của hàm số là R

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thức của tham số m để hàm số f ( x ) = { x − 4 x 2 − 16 ​ khi x > 4 m x + 1 khi x ≤ 4 ​ liên tục trên R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG